2005 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 4

Artykuł kazuistyczny

Śmiertelność i przyczyny zgonów w przebiegu jadłowstrętu psychicznego - przegląd piśmiennictwa oraz opis przypadku

Małgorzata Urban1
1. Kliniki Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieży Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (studentka ITS)
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (4): 367-370
Słowa kluczowe: jadłowstręt psychiczny, śmiertelność, przyczyny zgonów

Streszczenie

Cel. Jadłowstręt psychiczny należy do grupy zaburzeń psychicznych obarczonych najwyższym ryzykiem zgonu. Praca stanowi podsumowanie stanu wiedzy na temat śmiertelności i przyczyn zgonów w przebiegu jadłowstrętu psychicznego oraz przedstawia przypadek zgonu pacjentki z tym rozpoznaniem.

Przypadek. Opisano przypadek 19-letniej kobiety cierpiącej z powodu jadłowstrętu psychicznego typu bulimicznego, która zmarła w wyniku powikłań tej choroby.

Komentarz. Zgony chorych na jadłowstręt psychiczny są najczęściej spowodowane powikłaniami somatycznymi tej choroby oraz samobójstwami. W leczeniu anoreksji istotne jest nie tylko wyrównywanie niedoborów żywieniowych, ale także psychoterapia.

Adres do korespondencji:
Małgorzata Urban, ul. Białostocka 14 m. 10, 93-355 Łódź, tel. 0-503009339, malgorzata.urban1@wp.pl