2005 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 4

Z pierwszej ręki

[Chciałbym opisać historię rodzinną...]

MIROSŁAW JAMROŻ1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (4): 275-276
Słowa kluczowe: schizofrenia, biografia

Streszczenie

Praca jest autobiograficznym opowiadaniem na temat skutecznej pomocy, jakiej brat cioteczny mężczyzny chorującego od wielu lat na schizofrenię udzielił mu w wychodzeniu ze stanu wycofania, izolacji i braku kontaktu.

Adres do korespondencji:
Mirosław Jamroż, redakcja PPiN, al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa