2006 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 3

Oceny książek

Grzywa A. Oblicza psychozy. Lublin. Wydawnictwo Czelej; 2005

Jacek Wciórka1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (3): 213-215