2006 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Problematyka tekstów psychologicznych z okresu trudnego nie tylko dla polskiej psychologii

Teresa Rzepa1
1. Zakładu Psychologii Instytutu Socjologi i Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (3): 193-201
Słowa kluczowe: okres stalinizmu, postawy psychologów, fanatyzm

Streszczenie

Cel. Artykuł przedstawia i analizuje charakterystyczne wydarzenia i postawy przedstawicieli polskiej psychologii w okresie stalinowskim.

Poglądy. Przedstawiono: (1) dwa wydarzenia kluczowe dla powojennej historii polskiej psychologii (zjazdy w Krynicy i we Wrocławiu); (2) refleksje na temat przyczyn przyjmowania przez polskich psychologów postaw typowych dla okresu stalinizmu; (3) ilustrację tych postaw w formie krótkiej analizy tekstów psychologicznych zamieszczonych w czasopiśmie „Nowa Szkoła", w latach 1950-1956.

Wnioski. Historyczna refleksja prowadzi do rozważań nad uwarunkowaniem i skutkami postaw fanatycznych w nauce.

Adres do korespondencji:
Prof. Teresa Rzepa, Instytut Socjologii i Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71/79, 71-017 Szczecin