2007 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, suplement 1

Artykuł kazuistyczny

Leukopenia u pacjenta uczestniczącego w klinicznym badaniu leku

Piotr Ścisło1, Jerzy Matysiakiewicz1, Karina Badura-Brzoza1, Robert T. Hese1
1. Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Tarnowskich Górach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16, suplement 1 (21): 73-75
Słowa kluczowe: schizofrenia, klozapina, leukopenia, badania kliniczne

Streszczenie

Cel. Autorzy przedstawiają opis kliniczny pacjenta z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej, u którego wykryto leukopenię polekową.

Przypadek. 26-letni mężczyzna uczestniczył w badaniu klinicznym jednego z nowych neuroleptyków atypowych. Wobec nieskuteczności tego leku zastosowano z dobrym skutkiem klozapinę. Po kilku miesiącach wystąpiła granulocytopenia zlekceważona przez lekarza prowadzącego leczenie ambulatoryjne.

Komentarz. Konieczność monitorowania obrazu białokrwinkowego w przebiegu kuracji klozapiną bywa zaniedbywana. Leukopenia została stwierdzona, a w efekcie z powodzeniem leczona, jedynie dzięki okresowym badaniom kontrolnym, którym pacjent podlegał należąc do programu badania klinicznego jednego z nowych leków przeciwpsychotycznych.

Adres do korespondencji:
Dr Jerzy Matysiakiewicz
ul. Jordana 72c/6, 41-813 Zabrze
e-mail: jorg@skim.ws