2007 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, suplement 1

Artykuł kazuistyczny

Otępienie czy schizofrenia o późnym początku? Studium przypadku

Arkadiusz Nowak1, Witold Siudek1, Krzysztof Krysta1, Irena Krupka-Matuszczyk1
1. Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16, suplement 1 (21): 45-48
Słowa kluczowe: schizofrenia, otępienie

Streszczenie

Cel. Przedstawiono przypadek 48-letniej pacjentki, u której pojawiły się problemy w diagnostyce różnicowej pomiędzy schizofrenią o późnym początku a otępieniem.

Przypadek. Pierwsze dolegliwości pojawiły się w 46 roku życia i miały początkowo charakter objawów nerwicowych. Następnie dołączyły się objawy psychotyczne, nasilały się zaburzenia funkcjonowania, a także obserwowano coraz wyraźniejsze deficyty w zakresie procesów poznawczych. W leczeniu stosowano leki przeciwdepresyjne, prokognitywne i przeciwpsychotyczne. Rozpoznano schizofrenię o późnym początku. W różnicowaniu brano pod uwagę: wcześnie rozpoczynający się zespół otępienny, schorzenia neurologiczne, a także atypową depresję.

Komentarz. Podkreślamy nasze wątpliwości co do dalszych losów pacjentki, biorąc pod uwagę złożoność obrazu klinicznego i aty-powość przebiegu. Ostateczne rozpoznanie, leczenie i rokowanie pozostaje „sprawą otwartą".

Adres do korespondencji:
Dr Arkadiusz Nowak
Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice