2007 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, suplement 1

Artykuł kazuistyczny

Zaburzenia psychiczne w przebiegu hiperkortyzolizmu: opis przypadku

Katarzyna Konderla1, Grażyna Dzierżek1
1. Oddział Psychiatryczny Szpitala Śląskiego w Cieszynie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16, suplement 1 (21): 23-25
Słowa kluczowe: hiperkortyzolizm, zespół paranoidalny, gruczolak nadnerczy, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Poza typowymi objawami somatycznymi w nadczynności kory nadnerczy stwierdza się zmiany w stanie psychicznym: zaburzenia nastroju, zaburzenia napędu psychoruchowego, drażliwość i wybuchowość. Zdarzają się również powikłania psychotyczne o charakterze zespołów paranoidalnych.

Przypadek. 42-letnia pacjentka hospitalizowana psychiatrycznie w trybie pilnym z objawami zespołu paranoidalno-maniakalnego. Kolejne objawy i dolegliwości somatyczne zgłaszane przez pacjentkę skłoniły do dokładnej diagnostyki endokrynologicznej i ustalenia, że ich przyczyną był hiperkortyzonizm. Po usunięciu gruczolaka nadnerczy nie obserwowano nawrotu objawów wytwórczych, utrzymywały się zaburzenia nastroju typu depresyjnego.

Komentarz. W części przypadków ostre zaburzenia psychotyczne są spowodowane istnieniem choroby ogólnoustrojowej. By podjąć właściwe leczenie przyczynowe konieczne jest dokładne badanie fizykalne i diagnozowanie obserwowanych objawów somatycznych.

Adres do korespondencji:
Dr Katarzyna Konderla
Oddział Psychiatryczny Szpitala Śląskiego
ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn
e-mail: k.konderla@wp.pl