2007 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, suplement 1

Artykuł kazuistyczny

Zespól paranoidalny u 16-letniego chłopca z wodogłowiem normotensyjnym oraz torbielami pajęczynówki

Małgorzata Janas-Kozik1,2, Irena Krupka-Matuszczyk2, Przemysław Ratka3, Katarzyna Piekarska-Bugiel2, Krystyna Bednarska-Półtorak2, Beata Tatrocka-Burzawa1
1. Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
2. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
3. Centrum Psychiatrii w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16, suplement 1 (21): 13-15
Słowa kluczowe: zespół paranoidalny, wodogłowie normotensyjne, torbiel pajęczynówki, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Ukazanie trudności diagnostycznych związanych ze wspólwystępowaniem zaburzeń psychicznych z zaburzeniami przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego.

Przypadek. Przedstawiono wyniki obserwacji i leczenia 16-letniego chłopca z nietypowymi objawami psychotycznymi, u którego w trakcie obserwacji stwierdzono wodogłowie normotensyjne oraz torbiel pajęczynówki.

Komentarz. Trudności diagnostyczne związane ze wspólwystępowaniem zaburzeń psychicznych i wodogłowia normotensyjnego oraz torbieli pajęczynówki wynikają w dużej mierze z atypowości i wielopostaciowości objawów klinicznych. Dominacja zaburzeń psychicznych w obrazie klinicznym może maskować organiczne podłoże choroby.

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Janas-Kozik
Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec
e-mail: mkozik@centrum-pediatrii.pl, mjkozik@o2.pl)