2007 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 3

Ocena książki

Andreoli V. Moi wariaci. Wspomnienia psychiatry. Wydawnictwo Homini. Kraków; 2007

Katarzyna Prot1, Giuseppe Tibaldi2
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Centro Studi e Ricerche in Psichiatria - ASL4, Torino
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (3): 269-270
Streszczenie
Adres do korespondencji:
Katarzyna Prot
email: kprot@ipin.edu.pl
Giuseppe Tibaldi
email: beppet@torinofacile.it