2007 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 3

Ocena książki

Kingdon DG, Turkington D. Cognitive therapy of schizophrenia. Guilford Press, NewYork, London; 2005

Monika Dąbrówka-Winiarska1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, I Klinika Psychiatryczna
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (3): 270-271