2007 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Zespół antyfosfolipidowy jako przyczyna udaru mózgu i różnorodnych zespołów neurologicznych

Małgorzata Wiszniewska1, Anna Członkowska2
1. Oddział Neurologii Szpitala Specjalistycznego w Pile
2. II Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (3): 247-250
Słowa kluczowe: zespół antyfosfolipidowy, udar mózgu, bóle głowy, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Streszczenie

Cel. Przedstawiono podstawowe informacje patogenetyczne i kliniczne na temat zespołu antyfosfolipidowego jako przyczyny różnych zespołów neurologicznych.
Poglądy. Zespół antyfosfolipidowy (APS) jest systemową chorobą autoimmunologiczną, której istotą jest obecność przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom fosfolipidowym powszechnie występującym w błonie różnorodnych komórek ustroju. Do klasycznych objawów APS należą: żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zakrzepica tętnicza ze skłonnością do umiejscawiana w tętnicach mózgowych, umiarkowana małopłytkowość, powikłania położnicze. Zakrzepica w tętnicach mózgowych może być przyczyną udaru niedokrwiennego u osób młodych. Najczęstszym objawem neurologicznym APS są bóle głowy. Zespół ten może powodować zaburzenia zarówno w układzie nerwowym ośrodkowym jak i obwodowym, dlatego symptomatologia może być bardzo różnorodna. W leczeniu stosuje się doustne antyko-agulanty lub małe dawki kwasu acetylosalicylowego w monoterapii albo łącznie z antykoagulantem.
Wnioski. O zespole antyfosfolipidowym należy zawsze pamiętać, gdy u pacjenta występują różnorodne objawy, zwłaszcza o charakterze zakrzepowo-naczyniowym, których przyczyn nie można wyjaśnić. W rozpoznawaniu zespołu bardzo ważna jest dobra współpraca z hematologiem, który może pomóc w kierowaniu diagnostyką hematologiczną i w leczeniu.

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Wiszniewska
Oddział Neurologii Szpitala Specjalistycznego im St. Staszica
ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła
e-mail: mpwisz@pi.onet.pl