2007 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 3

Artykuł kazuistyczny

Zespół pozapiramidowy po metoklopramidzie

Jerzy Matysiakiewicz1, Michał Błachut1, Karina Badura-Brzoza1, Tomasz Matysiakiewicz1
1. Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Tarnowskich Górach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (3): 263-264
Słowa kluczowe: metoklopramid, objawy pozapiramidowe

Streszczenie

Cel. Metoklopramid jest lekiem często stosowanym w leczeniu zaburzeń żolądkowo-jelitowych, wykazującym działanie dopaminolityczne.
Przypadek. U 40-letniej kobiety leczonej ambulatoryjnie mianseryną z powodu depresji lekarz internista zastosował metoklopramid, po którym wystąpiły objawy dystoniczno-dyskinetyczne w obrębie języka i warg.
Komentarz. Wiedza o objawach ubocznych i powikłaniach po dość szeroko (także w samoleczeniu) stosowanym leku nie jest powszechna. Doniesienie ujawnia także trudności komunikacyjne, jakie zachodzą między lekarzami leczącymi tego samego pacjenta z powodu różnych chorób.

Adres do korespondencji:
Dr Jerzy Matysiakiewicz
ul. Jordana 72c/6, 41-813 Zabrze
e-mail: jorg@skim.ws