2007 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Zespół stresu pourazowego jako efekt katastrof naturalnych

Agnieszka Stępień1, Krzysztof Małyszczak1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (3): 241-245
Słowa kluczowe: PTSD, katastrofa naturalna

Streszczenie

Cel. Przedstawiono obraz psychologicznych skutków katastrof naturalnych, z uwzględnieniem różnorodności czynników wpływających na rozwój i utrzymywanie się zaburzenia stresowego pourazowego.
Poglądy. Częstość występowania PTSD spowodowanych kataklizmami jest zmienna w zależności od czasu, jaki upłynął od traumy do badania, rozmiaru zniszczeń i długości ich utrzymywania się. Istotnymi czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia zaburzenia są: intensywność i nagłość katastrofy, zniszczenie lub trwałe uszkodzenie domu i śmierć najbliższych wskutek kataklizmu.
Wniosek. U osób, którym nie została udzielona pomoc ekonomiczna i wsparcie psychologiczne, dłużej utrzymują się objawy PTSD.

Adres do korespondencji:
Dr Agnieszka Stępień
Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej
ul. Pasteura 10, 50-367 Wrocław
tel. (71) 7841565
fax: (71) 7841571
e-mail: a_stepien@o2.pl