2007 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 4

Ocena książki

Blom JD. Deconstructing schizophrenia. An analysis of the epistemic and nonepistemic values that govern the biomedical schizophrenia concept. Boom Publishers. 2004

Jacek Wciórka1
1. I Klinika Psychiatryczna IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (4): 363-364