2007 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 4

Spostrzeżenia kliniczne

STOPP - propozycja terapii poznawczo-behawioralnej u pacjentów po pierwszym epizodzie psychozy - program australijski

Aleksandra Waluk1,2, Marzenna Falkowska-Śleszyńska1, Andrzej Czernikiewicz1,2
1. Zespół Oddziałów Dziennych w Białymstoku Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy
2. Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Białymstoku
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (4): 357-360
Słowa kluczowe: psychoza, pierwszy epizod, terapia poznawczo-behawioralna

Streszczenie

Cel. W pracy przedstawiono program psychoterapii u pacjentów po pierwszym epizodzie psychozy.

Poglądy. Wczesna interwencja w psychozach jest bardzo ważnym predyktorem osiągnięcia poprawy w leczeniu. W artykule opisany został kontekst pierwszego epizodu psychotycznego. Zaprezentowano i omówiono program STOPP, który jest propozycją terapii poznawczo-behawioralnej u pacjentów po pierwszym epizodzie psychozy. Przedstawiono model teoretyczny i główne założenia terapii poznawczo-behawioralnej. Szczegółowo omówiono fazy programu STOPP: (I) nawiązanie relacji terapeutycznej; (II) eksploracja psychozy i stylów radzenia sobie; (III) rozwijanie zdolności odnoszenia posiadanej wiedzy do zrozumienia doświadczeń i przeżyć (wgląd); i (IV) zakończenie współpracy. Opisano oddziaływania terapeutyczne na poszczególnych etapach.

Wnioski. Terapia psychoz obejmuje farmakoterapię oraz oddziaływania psychosocjalne (psycho- i socjoterapeutyczne). Wyizolowanie jednej z form leczenia okazuje się niewystarczające w osiągnięciu pełnej poprawy stanu zdrowia pacjenta, dlatego zasadnym jest wzbogacenie terapii o oddziaływania psychoterapeutyczne. Zwrócono uwagę na skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej w redukowaniu objawów psychotycznych oraz korzyści płynące z wczesnej interwencji.

Adres do korespondencji:
Dr Marzenna Falkowska-Sleszyńska
Zespół Oddziałów Dziennych Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy
ul. Warszawska 15, 15-062 Białystok
e-mail: marzennaf@wp.pl