2007 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Udział infekcji wirusem Borna w patogenezie schizofrenii

Tadeusz Pietras1
1. Klinika Pneumonologii i Alergologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (4): 325-329
Słowa kluczowe: schizofrenia, wirus Borna

Streszczenie

Cel. Celem pracy jest próba omówienia prawdopodobnego związku pomiędzy okołoporodowymi infekcjami wirusem Borna a późniejszymi zachorowaniami na schizofrenię.

Poglądy. Wirus Borna jest jednoniciowym, niesegmentowanym wirusem RNA o ujemnej polarności replikującym się bez cytolizy komórek w ośrodkowym układzie nerwowym. Wirus ten jest przyczyną powikłań neurologicznych u koni i u owiec. Na związek pomiędzy przebytą infekcją wirusem Borna a zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania wskazują liczne opublikowane badania z wykorzystaniem technik biologii molekularnej i technik serologicznych. Publikowane są również badania wskazujące na powiązania pomiędzy zakażeniem wirusem a objawami zarówno schizofrenii, jak i choroby afektywnej dwubiegunowej. Infekcja wirusem w okresie okołonoworodkowym u szczurów wywołuje podobne zmiany w mózgach zwierząt, jakie obserwuje się u ludzi w przebiegu chorób neuro-rozwojowych, takich jak autyzm czy schizofrenia.

Wnioski. Okołoporodowa infekcja wirusem Borna jest czynnikiem ryzyka zachorowania na schizofrenię i na chorobę afektywną dwubiegunową.

Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Pietras
Klinika Pneumonologii i Alergologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Kopcińskiego 22, 91-123 Łódź,
tel./faks: (42) 6782129
e-mail: cital200@wp.pl