2007 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 4

Sprawozdanie z konferencji naukowej

XVIII Sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego Utrata i zdrowie psychiczne. Pozbawiony ojczyzny - uciekinier, wypędzony, emigrant... i przybysz? Opole, wrzesień 2007 r.

Andrzej Cechnicki1
1. Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego (PNTZP) Kraków
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (4): 361-362