2008 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 1

Spostrzeżenia praktyczne

Skala impulsywności Barratta

Magdalena Grzesiak1, Jan Aleksander Beszłej1, Marcin Szechiński1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (1): 61-64
Słowa kluczowe: impulsywnosc, Skala impulsywnosci Barratta (BIS-11)

Streszczenie

Cel. Przedstawienie „Skali impulsywności Barratta" (Barratt Impulsivity Scale, BIS-11).
Poglądy. Nadmierna impulsywność występuje w wielu zaburzeniach psychicznych i może w znaczący sposób wpływać na przebieg zaburzenia i postępowanie terapeutyczne. Impulsywność jest istotnym problemem w praktyce klinicznej a jej ocena - ważnym elementem analizy psychopatologicznej. Pomocne w tym mogą być skale oceniające różne aspekty impulsywności i jej nasilenie. BIS-11 jest często używana zarówno w badaniach oceniających związek między impulsywnością a czynnikami biologicznymi, jak i w badaniach nad skutecznością leków i metod terapeutycznych stosowanych u osób z zaburzoną impulsywnością. Przedstawiono krótką historię powstawania skali, omówiono zasady jej stosowania oraz załączono polską wersję skali BIS-11
Wnioski: BIS-11 jest przydatnym narzędziem, które znajduje zastosowanie w praktyce klinicznej i badawczej.

Adres do korespondencji:
Magdalena Grzesiak
Katedra i Klinika Psychiatrii
ul. Kraszewskiego 25, 50-229 Wrocław