2008 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Dzieciobójstwo - trudności orzecznicze na podstawie opisu przypadku

Dariusz Juszczak1
1. Przychodnia Zdrowia Psychicznego 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (2): 175-177
Słowa kluczowe: dzieciobójstwo, kodeks karny, orzecznictwo sądowo-psychiatryczne
Streszczenie

Cel. Przedstawienie trudności diagnostycznych podczas opiniowania sądowo-psychiatrycznego w przypadku dzieciobójstwa.
Przypadek. W pracy przedstawiono przypadek 21-letniej kobiety podejrzanej o to, że działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia (art. 148 § 1) nie udzieliła pomocy oraz przeniosła na pobliski śmietnik osiedlowy i porzuciła tam w niekorzystnych warunkach atmosferycznych urodzoną tego dnia córkę o wadze 940 gramów prawidłowo rozwiniętą, bez wad rozwojowych, zdolną do życia w warunkach zakładu leczniczego, w wyniku czego córka ta zmarła tego dnia na skutek braku pokarmu i wychłodzenia organizmu. Na zlecenie sądu podejrzana poddana była obserwacji szpitalnej, podczas której wykonano niezbędne dla wydania opinii badania diagnostyczne.
Komentarz. Analiza akt sprawy i dane z obserwacji szpitalnej doprowadziły biegłych do przekonania, że rozpoznanie u podejrzanej osobowości niedojrzałej z cechami histerycznymi funkcjonującą na poziomie intelektualnym poniżej przeciętnej, w stopniu znacznym ograniczały jej poczytalność.

Adres do korespondencji:
Dr Dariusz Juszczak
ul. Wysoka 1d/6, 85-323 Bydgoszcz
e-mail: juszczaczek@op.pl