2008 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 2

Ocena książki

Pokój 4070. Film dokumentalny Jany Kalms, Torstena Striegnitza. Zrozumieć Psychozy. Film edukacyjny z Poczdamskiego Seminarium na temat psychozy. Psychiatrie Verlag. Bonn; 2006

Jacek Wciórka1
1. I Klinika Psychiatryczna IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (2): 179