2008 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Torbiel pajęczynówki u rodzeństwa z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu - opis przypadku

Agnieszka Kapinos-Gorczyca1, Piotr Gorczyca1,2, Maciej Kapinos3, Robert Teodor Hese2
1. Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, NZOZ „Feniks” w Gliwicach
2. Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach, Śląski Uniwersytet Medyczny
3. Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (2): 171-173
Słowa kluczowe: autyzm, torbiel pajęczynówki

Streszczenie

Cel. Przedstawienie przypadku współwystępowania zaburzeń autystycznych i torbieli pajęczynówki u rodzeństwa.
Przypadek. W niniejszej pracy autorzy opisują dwóch braci 2,5- i 7-letniego z rozpoznaniem zaburzeń z kręgu autyzmu, u których wykonane badanie MRI głowy uwidoczniło torbiel pajęczynówki okolicy zamóżdżkowej.
Komentarz. Stwierdzana u starszego z chłopców po operacji neurochirurgicznej stosunkowo niewielka poprawa w zakresie mowy, przy utrzymujących się innych deficytach charakterystycznych dla zespołu autystycznego, wydaje się przemawiać raczej za wpisywaniem się powyższej pracy w nurt doniesień o występowaniu nieprawidłowości w budowie mózgu u dzieci z zaburzeniami autystycznymi.

Adres do korespondencji:
Dr Piotr Gorczyca
Katedra Psychiatrii, ul. Pyskowicka 49, 42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: gormasp@o2.pl