2008 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 3

Artykuł redakcyjny

Dezyderaty programowe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w przededniu II wojny światowej

Stanisław Ilnicki1
1. Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (3): 187-193
Adres do korespondencji:
doc. dr hab. med. Stanisław Ilnicki
Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego
ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa
e-mail: ilnickis@wim.mil.pl