2008 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 3

Spostrzeżenia praktyczne

Jak mierzyć skuteczność leczenia środowiskowego?

Katarzyna Prot-Klinger1, Małgorzata Pawłowska1
1. Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (3): 229-232
Słowa kluczowe: psychiatria środowiskowa, skuteczność leczenia, ciągłość opieki
Streszczenie

Cel. Praca omawia sposoby pomiaru skuteczności leczenia środowiskowego.
Poglądy. Psychiatria środowiskowa jest zalecaną przez WHO formą pomocy dla osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, do których zalicza się schizofrenię, chorobę afektywną dwubiegunową, ciężką depresję i otępienie. Z wprowadzaniem zasad psychiatrii środowiskowej wiąże się proces deinstytucjonalizacji, który pomimo słusznych zabiegów o przeniesienie miejsca leczenia z dużych instytucji psychiatrycznych, do środowiska, może wiązać się ze wzrostem bezdomności i ubóstwa chorych. W obliczu tych zmian, niezwykle istotna staje się ewaluacja skuteczności leczenia środowiskowego. Do badania efektywności oddziaływań środowiskowych, można stosować model odzyskiwania zdrowia oraz koncepcję relacji terapeutycznej, jak również określenie ilości i długości hospitalizacji, a także pomiar funkcjonowania społecznego, subiektywnego poczucia jakości życia oraz stopnia obciążenia rodziny.
Wnioski. Skuteczność leczenia środowiskowego jest złożonym zjawiskiem i powinna być rozumiana wielowymiarowo, a nie ograniczana do poprawy objawowej. Sprawne działanie sektora psychiatrii środowiskowej zależy od koordynacji działań wielo-profesjonalnych zespołów, w skład których wchodzą między innymi ośrodki zdrowia psychicznego i pomocy społecznej.

Adres do korespondencji:
dr Katarzyna Prot-Klinger
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Al. Sobieskiego 9 02-957 Warszawa
tel/fax 022 45 82 855