2008 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 3

Ocena książki

Kingdon DG, Turkington D. Cognitive Therapy of Schizophrenia. The Guilford Press. New York; 2004

Sławomir Pietrak1
1. I Klinika Psychiatryczna IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (3): 266-269
Streszczenie