2008 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 3

Ocena książki

Morgan C, McKenzie K, Fearon P. Society and Psychosis. Cambridge University Press. Cambridge; 2008

Izabela Błaszczuk-Wiślińska1
1. I Klinika Psychiatryczna IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (3): 265-266