2008 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Neurobiologiczne uwarunkowania zachowań impulsywnych i samobójczych: rola układu endokannabinoidowego

Piotr Wierzbiński1, Piotr Gałecki1, Maciej Kuśmierek1, Sławomir Szubert1, Kinga Bobińska1, Stanisław Teleśnicki2, Antoni Florkowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Oddział Obserwacji Sądowo-Psychiatrycznej Szpitala przy Areszcie Śledczym w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (3): 219-223
Słowa kluczowe: impulsywność, endokannabinoidy

Streszczenie

Cel. Etiologię impulsywności oraz zachowań agresywnych tłumaczy się wieloma czynnikami. Zalicza się do nich czynniki społeczne, środowiskowe oraz socjoekonomiczne. Bardzo istotne wydają się być również czynniki neurobiologiczne. Koegzystencja zaburzeń nastroju ze zwiększoną impulsywnością danej jednostki zwiększa istotnie ryzyko samobójstwa.
Poglądy. Odkrycia ostatnich lat pozwoliły pokazać udział układu endokannabinoidowego w szereg procesów zachodzących w ośrodkowym układzie nerwowym. Wzajemne oddziaływanie tego układu z systemem neuroprzekażników oraz układem neuroendokrynnym pokazuje, że endokannabinoidy istotnie wpływają na stan psychiczny.
Wnioski. Związki będące antagonistami receptorów dla endokannabinoidów zmniejszają agresję, impulsywność i mogą poprawiać nastrój. Może to wpływać na zmniejszenie liczby samobójstw.

Adres do korespondencji:
Dr Piotr Wierzbiński
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Szpital im. J. Babińskiego, Oddział XIB
ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź
tel.: (042) 652-12-89
faks: (042) 640-50-58
e-mail: piotrek2008@wp.pl