2008 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 3

Artykuł kazuistyczny

Wątpliwości prawne dotyczące przyjęcia bez zgody pacjentki przewlekle dializowanej - opis przypadku

Beata Trędzbor1, Katarzyna Piekarska-Bugiel1, Krzysztof Kucia1, Grzegorz Giemza1, Radosław Stepańczak1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (3): 251-253
Słowa kluczowe: przewlekła niewydolność nerek, dializoterapia, zespół urojeniowy

Streszczenie

Cel. Przedstawiono wątpliwości prawne związane z przyjęciem bez zgody do oddziału psychiatrii pacjentki przewlekle dializowanej.
Przypadek. 43-letnia pacjentka przewlekle dializowana z powodu niewydolności nerek, odmówiła w trakcie pobytu w oddziale nefrologii zgody na dializoterapię, co poskutkowało zagrożeniem jej życia. Konsultujący psychiatra podejrzewał proces psychotyczny.
Komentarz. Pomimo potwierdzenia rozpoznania zaburzeń urojeniowych pacjentka została postanowieniem Sądu wypisana w trybie natychmiastowym. Autorzy pozostali z wątpliwościami natury etycznej.

Adres do korespondencji:
Dr Beata Trędzbor
Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
e-mail: beataziarko@poczta.onet.pl