2008 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 3

Artykuł kazuistyczny

Współwystępowanie tocznia rumieniowatego układowego (SLE) z zaburzeniami depresyjnymi - opis przypadku

Joanna Kafel1, Lena Cichoń1, Małgorzata Derejczyk1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (3): 243-245
Słowa kluczowe: depresja, SLE, toczeń neuropsychiatryczny
Streszczenie

Cel. Przedstawiono przypadek depresji w przebiegu układowego tocznia rumieniowatego.
Przypadek. 46-letnia kobieta z nawracającymi epizodami depresyjnymi oraz zdiagnozowanym toczniem rumieniowatym układowym.
Komentarz. Występujące u pacjentki zaburzenia depresyjne mogą być jednym z objawów SLE, wynikiem stosowania glikokortykosterydów lub chorobą niezależnie współwystępującą.

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Kafel
ul. Sobieskiego 290/18, 42-580 Wojkowice
tel. 0-668315048
e-mail: joasiakfl@poczta.fm