2008 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Forum World Psychiatry

Budowanie środowiskowej opieki psychiatrycznej - kroki, wyzwania i wnioski

Graham Thornicroft1, Michele Tansella2, Ann Law1
1. Health Service and Population Research Department, Institute of Psychiatry, King’s College London, De Crespigny Park, London SE5 8AF, UK
2. Department of Medicine and Public Health, Section of Psychiatry and Clinical Psychology, University of Verona, Italy
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (4): 273-279
Słowa kluczowe: opieka środowiskowa, środowiskowa opieka psychiatryczna, opieka psychiatryczna

Streszczenie

Artykuł jest podsumowaniem doświadczeń, jakie zgromadziliśmy organizując przez ostatnich 20-30 lat w Anglii i we Włoszech opiekę psychiatryczną zorientowaną środowiskowo. W oparciu o nie stwierdziliśmy wstępnie, że podstawą organizacji zrównoważonej opieki psychiatrycznej są następujące kwestie: (a) świadczenia powinny odzwierciedlać priorytety użytkowników i opiekunów, (b) dowody naukowe potwierdzają potrzebę dostępności zarówno świadczeń szpitalnych, jak i środowiskowych, (c) świadczenia powinny być zapewnione blisko miejsca zamieszkania, (d) niektóre ze świadczeń powinny być dostępne raczej w formie wyjazdowej niż na miejscu, (e) interwencje powinny dotyczyć tak objawów, jak i niesprawności, (f) leczenie musi być dostosowane do indywidualnych potrzeb. W artykule rozpatrujemy dziesięć kluczowych wyzwań, przed którymi stają często osoby próbujące organizować opiekę psychiatryczną zakorzenioną w środowisku: (a) obcowanie z lękiem i niepewnością, (b) kompensowanie ewentualnego niedoboru struktur w opiece środowiskowej, (c) uczenie się inicjowania nowych rozwiązań, (d) radzenie sobie z opozycją wobec zmian wewnątrz systemu opieki psychiatrycznej, (e) odpowiadanie na niechęć otoczenia, (f) negocjowanie ograniczeń finansowych, (g) unikanie usztywnień w systemie, (h) przełamywanie granic i barier, (i) umacnianie morale personelu, (j) organizowanie opieki dostosowanej do potrzeb lokalnych, nie zaś poszukiwanie „właściwego rozwiązania" skądkolwiek.