2008 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Compliance - przeżytek czy termin użyteczny

Karolina Friemann1, Jacek Wciórka1
1. I Klinika Psychiatryczna Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (4): 365-375
Słowa kluczowe: przestrzeganie zaleceń, wypełnianie zaleceń, zgodność, wspólne podejmowania decyzji

Streszczenie

Cel. Omówienie znaczenia i zastosowania pojęcia „przestrzeganie zaleceń lekarskich " (compliance) i pojęć alternatywnych.
Poglądy. Przedstawiono pojęcie przestrzegania zaleceń lekarskich i omówiono terminy alternatywne wobec niego - adherence, cooperation, concordance, zwracając uwagę na poglądy krytyczne wobec tych ujęć. Termin compliance jest obecnie szeroko krytykowany z uwagi na wyraźne paternalistyczne zabarwienie. W wyniku badań nad tym zjawiskiem klinicznym zaproponowano bardziej nowoczesne modele relacji pacjent-lekarz. W pracy omówiono je, ze szczególnym uwzględnieniem modelu „wspólnego podejmowania decyzji" (shared decision making). Zwrócono uwagę na trudności i wyzwania związane ze zmieniającą się rolą lekarza.
Wnioski. Respektowanie zaleceń, jako konstrukt służący wyjaśnieniu i rozumieniu zachowania pacjentów w fazie inicjowania i kontynuacji leczenia, w dużej mierze nie sprawdził się. Najprawdopodobniej jednak pozostanie w użyciu jako dogodna miara skuteczności bardziej nowoczesnych modeli relacji terapeutycznej.

Adres do korespondencji:
Lek. Karolina Friemann
I Klinika Psychiatryczna IPiN
al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. (22) 4582 532
e-mail: friemann@ipin.edu.pl