2008 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Komentarze - Forum World Psychiatry

Dlaczego ulepszona opieka psychiatryczna wygląda gorzej

Bruce Singh1, David Castle1
1. Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Dentistry and Health Sciences, University of Melbourne, Parkville, 3010 Victoria, Australia
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (4): 282-283