2008 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Komentarze - Forum World Psychiatry

Doświadczenie liczy się

Ricardo Araya1
1. Academic Unit of Psychiatry, University of Bristol, Cotham House, Cotham Hill, Bristol BS6 6JL, Wielka Brytania
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (4): 279-281