2008 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Komentarze - Forum World Psychiatry

Łączenie doświadczenia i dowodów naukowych w reformie opieki psychiatrycznej

Luis Salvador Carulla1
1. Department of Psychiatry, University of Cadiz, and PSICOST Scientific Association, Plaza San Marcos 6, Jerez 11403, Hiszpania
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (4): 286-288