2008 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Neuroobrazowanie w schizofrenii - nowe techniki, nowe możliwości

Marta Gawłowska1,2, Jolanta Rabe-Jabłońska1,2, Piotr Gębski1,2
1. II Klinika Psychiatrii UM w Łodzi
2. Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej UM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (4): 357-363
Słowa kluczowe: schizofrenia, istota biała, neuroobrazowanie, rezonans magnetyczny, DTI, MTI

Streszczenie

Cel. Celem pracy jest przedstawienie aktualnie dostępnych metod obrazowania o.u.n. i możliwości, jakie stwarzają najnowsze osiągnięcia w tej dyscyplinie dla diagnostyki, monitorowania przebiegu i poszukiwania potencjalnych przyczyn schizofrenii.
Poglądy. Istnieją sprzeczne dominujące hipotezy dotyczące rozwoju schizofrenii - neurorozwojowa, zakładająca istnienie nieprawidłowości w przebiegu procesów dojrzewania o.u.n. oraz neurodegeneracyjna, opisująca chorobę jako wynik procesów zanikowych/zwyrodnieniowych w obrębie struktur o.u.n. Dotychczas schizofrenia postrzegana była głównie jako choroba wynikająca ze zmian w obrębie struktur istoty szarej, zaburzenia istoty białej traktowane były jako drugorzędne.
Wnioski. Większość danych pochodzących z badań wykonywanych z zastosowaniem najnowszych technik obrazowania potwierdza, iż rozwój objawów schizofrenii wynika z nieprawidłowości przebiegu procesu dojrzewania o.u.n. Coraz więcej uwagi poświęca się istocie białej jako strukturze o możliwym kluczowym znaczeniu dla rozwoju obrazu schizofrenii.

Adres do korespondencji:
II Klinika Psychiatrii w Łodzi
Ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
e-mail: ADomagala@b1kpsa.am.lodz.pl