2008 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z udarem mózgu

Jan Bembenek1,2
1. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (4): 377-383
Słowa kluczowe: zakrzepica żył głębokich, udar mózgu, profilaktyka, leczenie

Streszczenie

Cel. Żylna choroba zatorowo - zakrzepowa (ZChZZ) to poważne powikłanie unieruchomienia po udarze mózgu. Znajomość jej objawów pozwala wcześnie wdrożyć odpowiednie leczenie. Artykuł ten ma na celu przedstawić aktualne poglądy dotyczące tego zagadnienia.
Poglądy. Istnieje wiele metod diagnostycznych - laboratoryjnych i obrazowych - stosowanych w wykrywaniu żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej. W prewencji tego powikłania udaru mózgu stosowanych jest wiele metod farmakologicznych i mechanicznych. Leczenie ZChZZ wymaga znajomości prawidłowych schematów postępowania. Od czasu pierwszych artykułów, które pojawiły się w latach 70-tych XX wieku do chwili obecnej opublikowano szereg nowych dotyczących tej problematyki u pacjentów po udarze mózgu.
Wnioski. U pacjentów po udarze mózgu należy rozważyć możliwość wystąpienie powikłań zakrzepowo-zatorowych. Prawidłowe stosowanie metod profilaktycznych, wczesne wykrywanie i prawidłowe leczenie powikłań zakrzepowo-zatorowych zmniejsza śmiertelność.

Adres do korespondencji:
Jan Bembenek
II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
e-mail: czlonkow@ipin.edu.pl
Tel.: 022-4582537
Fax.: 022-8424023