2008 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Przydatność kwestionariusza ESMS do badania opieki środowiskowej

Jolanta Skiba1, Katarzyna Prot1
1. Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (4): 319-325
Słowa kluczowe: psychiatria środowiskowa, zespoły leczenia domowego, kwestionariusz ESMS-b

Streszczenie

Cel. Ocena przydatności kwestionariusza dotyczącego opieki środowiskowej w warunkach polskich.
Metoda. Za pomocą kwestionariusza dotyczącego opieki środowiskowej pochodzącego z wersji skróconej kwestionariusza ESMS-b zbadano 5 Zespołów Leczenia Środowiskowego w Warszawie. Dokonano porównań struktury i funkcjonowania zespołów, rejonów, w których działają i organizacji usługi psychiatrycznych na ich terenie.
Wyniki. Wykazano różnice w strukturze i funkcjonowaniu Zespołów Leczenia Środowiskowego, jak również w cechach socjodemograficznych rejonów na obszarze, których działają te Zespoły.
Wnioski. Wykorzystany w badaniach pilotażowych kwestionariusz ESMS-b dotyczący środowiskowej i ambulatoryjnej opieki pozwala na porównanie struktury i zakresu działania Zespołów Leczenia Środowiskowego pomiędzy rejonami w warunkach polskich. Pokazuje też braki w zakresie opieki środowiskowej w Warszawie.

Adres do korespondencji:
Mgr Jolanta Skiba
Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. 0-22-45-82-751