2008 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Komentarze - Forum World Psychiatry

Regulamin tłoczni win

Povl Munk-Jorgensen1
1. Unit of Psychiatric Research, Aalborg Psychiatric Hospital, Mollepakvej 10, DK-9000 Aalborg, Dania
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (4): 285-286
Streszczenie