2008 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Komentarze - Forum World Psychiatry

Różne konteksty, różne wyzwania

Richard Warner1
1. Department of Psychiatry, University of Colorado, Denver, Colorado, Stany Zjednoczone
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (4): 281-282