2008 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Komentarze - Forum World Psychiatry

Spoglądając chłodno, ale z nadzieją

Robert Rosenheck1
1. Yale Medical School, Northeast Program Evaluation Center 182, 950 Campbell Ave., West Haven, CT 06516, Stany Zjednoczone
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (4): 288-289