2008 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Komentarze - Forum World Psychiatry

Wyzwania związane z organizacją środowiskowej opieki psychiatrycznej w krajach rozwijających się

R. Srinivasa Murthy1, Kishore Kumar1
1. National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore, Indie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (4): 289-290