2008 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Komentarze - Forum World Psychiatry

Znaczenie doświadczenia i kontekstu systemowego w reformie opieki psychiatrycznej

Thomas Becker1, Reinhold Kilian1
1. Department of Psychiatry II, Ulm University, Bezirkskrankenhaus Guenzburg, Ludwig Heilmeyer Strasse 2, D-89312 Gunzburg, Niemcy
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (4): 284-285