2009 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 3

Artykuł kazuistyczny

Internacja - i co dalej

Alfreda Ruzikowska1, Krystyna Tarczyńska1, Anna Walczyna-Leśko1
1. Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (3): 307-310
Słowa kluczowe: internacja, środki zabezpieczające

Streszczenie

Cel. Przedstawienie propozycji skrócenia czasu oczekiwania na miejsce w oddziałach prowadzących detencję.
Przypadki. Przedstawiono kilka przypadków, w których stworzenie opieki ambulatoryjnej jako formy środka zabezpieczającego rozwiązywałoby skutecznie kliniczne, prawne i organizacyjne problemy związane z ich internacją.
Komentarz. Przedstawiono propozycję opieki ambulatoryjnej nadzorowanej przez sąd nad pacjentami zwolnionymi z internacji i nad pacjentami, którzy dzięki takiej opiece nie wymagaliby internacji w oddziałach psychiatrycznych o różnym stopniu zabezpieczenia. Opieka ambulatoryjna nadzorowana przez sąd wymaga modyfikacji przepisów prawa dotyczącego internacji zawartych w art. 93 i 94 kk.

Adres do korespondencji:
Dr A. Ruzikowska
Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN
al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa