2009 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 4

Artykuł specjalny

Fora internetowe - możliwości i granice na przykładzie forum schizofrenii

Zbigniew Lisiecki1
1. http://schizofrenia.evot.org
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (4): 319-322
Słowa kluczowe: schizofrenia, internet, komunikacja

Streszczenie

Internet oparty na paczkowaniu informacji tzw. protokołami sieciowymi w pakiety przemienił się w ciągu ostatnich dziesięciu lat z osiągnięcia informatycznego w zjawisko społeczne. Jako nowa forma komunikacji tworzy on w naturalny sposób nowe środowiska, wyzwala ukryte potencjały, uwalnia siły zmieniające świat. Niniejszy artykuł opisuje możliwości, jakie stwarzają fora internetowe dla integracji środowisk na przykładzie forum osób dotkniętych schizofrenią http://schizofrenia.evot.org .