2009 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Funkcjonowanie poznawcze w miastenii

Emilia J. Sitek1, Emilia J. Sitek2, Jarosław Sławek1,2, Dariusz Wieczorek3
1. Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2. Oddział Neurologii Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha w Gdańsku
3. Katedra i Klinika Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (4): 387-391
Słowa kluczowe: miastenia, funkcjonowanie poznawcze, męczliwość

Streszczenie

Cel. Praca ma na celu przegląd badań dotyczących funkcjonowania poznawczego w miastenii.
Poglądy. Miastenia (myasthenia gravis, MG) jest chorobą nerwowo-mięśniową obejmującą obwodowy układ nerwowy. Poprzez wyniki badań neuropsychologicznych próbowano jednak udowodnić zajęcie procesem chorobowym ośrodkowego układu nerwowego. Wyniki badań funkcji poznawczych w MG są niespójne. Przyczyn tych niespójności można upatrywać w różnej wartości metodologicznej poszczególnych studiów, różnych kryteriach doboru pacjentów jak i metod badawczych oraz doborze grupy porównawczej (zdrowej vs chorej). Ewentualne zaburzenia funkcji poznawczych interpretowano jako wynik zaburzeń transmisji cholinergicznej w OUN, niewydolności oddechowej oraz zwiększonej męczliwości.
Wnioski. Wyniki dotychczasowych badań funkcjonowania poznawczego w MG nie stanowią dowodu na rzecz dysfunkcji na poziomie OUN.

Adres do korespondencji:
Emilia Sitek
Oddział Neurologii Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha w Gdańsku
Al. Jana Pawła II50,
80-462 Gdańsk
e-mail:emiliasitek@gumed.edu.pl