2009 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 4

List do redakcji

Internacja - dlaczego?

Stefan Krzymiński1, Ewelina Piotrowska1, Małgorzata Czekaj1
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu, 66-213 Skąpe
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (4): 413