2009 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 4

Artykuł kazuistyczny

Obserwacje dotyczące wykorzystywania pedofilii do rozwiązywania osobistych sytuacji konfliktowych

Anna Pilszyk1, Ewa Waszkiewicz2
1. Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (4): 403-406
Słowa kluczowe: pedofilia, opiniowanie sądowo-psychiatryczno-seksuologiczno-psychologiczne, małoletnie ofiary, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Ukazanie trudności diagnostycznych, które w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym mają znaczenie dla biegłych psychiatrów przy określaniu poczytalności i zdolności do brania udziału w czynnościach procesowych a także wskazanie na możliwości wykorzystywania zjawiska pedofilii do rozwiązywania problemów osobistych.
Przypadki. W pracy opisano dwóch mężczyzn, którzy byli podejrzani o dokonanie czynu o charakterze pedofilnym.
Wyniki. Na podstawie analizy omawianych przypadków przedstawiono szereg wątpliwości dotyczących rozpoznawania pedofilii oraz motywacji sprawców podejrzanych o tego typu przestępstwa.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Pilszyk
Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. 0-22-4582864