2009 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Wpływ elektrowstrząsów na układy oksydoredukcyjne w zaburzeniach psychicznych

Piotr Wierzbiński1, Sławomir Szubert1, Antoni Florkowski1, Piotr Gałecki1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (4): 393-398
Słowa kluczowe: elektrowstrząsy, stres oksydacyjny

Streszczenie

Cel. Elektrowstrząsy (EW) są niefarmakologiczną metodą leczenia zaburzeń psychicznych. Rozwój farmakoterapii i powstanie coraz to nowocześniejszych leków ograniczyło wskazania do zabiegów elektrowstrząsowych. Metoda ta jednak cechuje się bardzo dużą skutecznością głównie z zaburzeniach afektywnych.
Poglądy. Mechanizm działania elektrowstrząsów wciąż nie jest dokładnie poznany. Istnieje wiele hipotez związanych z ich wpływem na neuroprzekażnictwo. Niniejszy artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na potencjalny wpływ zabiegów elektrowstrząsowych na układy oksydacyjne organizmu i podsumowania wiedzy na ten temat.
Wnioski. W literaturze nie zbyt wielu doniesień na temat wpływu elektrowstrząsów na parametry stresu oksydacyjnego u ludzi. Wyniki wielu badań nie dają na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Potrzeba jest zatem dalszych badań, które pozwolą wykazać wielokierunkowy mechanizm działania EW.

Adres do korespondencji:
lek. Piotr Wierzbiński
Klinika Psychiatrii Dorosłych UM, Oddz. XIB,
ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź