2009 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 4

Artykuł kazuistyczny

Zaburzenia nastroju jako maska procesu otępiennego - opis przypadku

Agnieszka Wlazło1, Renata Wojtyńska2, Jerzy Leszek2
1. Specjalistyczny Zespół Opieki Psychiatrycznej we Wrocławiu
2. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (4): 399-402
Słowa kluczowe: otępienie naczyniopochodne, depresja, ocena neuropsychologiczna, rehabilitacja kognitywna, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Opis trudnego diagnostycznie przypadku 53-letniej pacjentki z objawami depresji i złożonymi zaburzeniami funkcji poznawczych.
Przypadek. Mimo stosowanego przez trzy lata leczenia przeciwdepresyjnego u pacjentki obserwowano stopniowe pogarszanie się sprawności funkcji poznawczych oraz depresyjne zaburzenia nastroju. Szczegółowa diagnostyka, uwzględniająca badanie neuropsycho-logiczne, pozwoliła na stwierdzenie, iż podłoże prezentowanych objawów stanowi prawdopodobnie proces otępienny naczyniopochodny, a zaburzenia nastroju mają charakter reaktywny. Zamiana leczenia przeciwdepresyjnego na prokognitywne oraz wdrożenie kompleksowych oddziaływań psychokorektywnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjentki przyniosła pożądane efekty
Komentarz. Przedstawiony przypadek wskazuje na konieczność wielospecjalistycznej współpracy diagnostyczno-terapeutycznej wobec pacjentów trudno leczących się, o złożonym obrazie klinicznym i mieszanej etiologii.

Adres do korespondencji:
Prof. Jerzy Leszek
Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
ul. Pasteura 10, 50-367 Wrocław
tel. (071) 784 16 00
e-mail: jleszek@psych.am.wroc.pl