2010 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 2

Recenzja książki

S. Nassir Ghaemi, The Rise and Fall of the Biopsychosocial Model: Reconciling Art and Science in Psychiatry

Jan Kobayashi1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010, 19(2): 177–178
Streszczenie