2010 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Analiza przydatności „Krótkiej skali oceny stanu psychicznego” (MMSE) w diagnostyce pooperacyjnych ubytków kognitywnych u pacjentów znieczulanych ogólnie w ułożeniu pronacyjnym

Tamara Trafidło1, Katarzyna Nowakowska2, Tomasz Gaszyński1, Wojciech Gaszyński1, Irena Kovger1
1. I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Łodzi
2. Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010, 19(3): 205–209
Słowa kluczowe: MMSE, dysfunkcje poznawcze, znieczulenie ogólne

Streszczenie

Cel. Analiza przydatności Krótkiej skali oceny stanu psychicznego (MMSE, Mini Mental State Examination) w ocenie zakresu pooperacyjnych ubytków kognitywnych u pacjentów poddanych znieczuleniu w ułożeniu pronacyjnym.
Metoda. Zbadano 43 pacjentów w wieku 28‑87 lat operowanych z powodu spondylozy lędźwiowej. Przed operacją oraz 7 i 30 dni po niej pacjenci wykonywali baterię testów neuropsychologicznych. Jako ubytki kognitywne traktowano 20% pogorszenie wyniku powtórzonych testów. W analizie statystycznej czynników demograficznych sprzyjających pooperacyjnym dysfunkcjom poznawczym wykorzystano test Manna-Whitneya oraz dokładny test Fishera. Test Wilcoxona posłużył do analizy wyników MMSE.
Wyniki. MMSE nie wykazał pooperacyjnych ubytków poznawczych. Pozostałe testy neurokognitywne wykazywały pooperacyjne pogorszenie funkcji poznawczych w różnym stopniu. Pacjenci z pooperacyjnymi ubytkami poznawczymi wyróżniali się istotnie (p<0,005) starszym wiekiem, niższym poziomem edukacji, dłuższym czasem znieczulenia, występowaniem chorób układu krążenia i występowaniem depresji według inwentarza Becka.
Wnioski. MMSE nie ma czułości odpowiedniej do oceny pooperacyjnych ubytków kognitywnych. Inne wykorzystane testy wykazywały pooperacyjne pogorszenie funkcji poznawczych w sposób ograniczony i zróżnicowany.

Adres do korespondencji:
Lek. Tamara Trafidło
I Zakład Anestezjologii I Intensywnej Terapii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1
ul. Kopcińskiego 22, 90‑153 Łódź
tel. 42 6776644
e-mail: tamara.trafidło@trat.pl